Agricultuur

De groei  van algen, en de vorming van biofilm op oppervlakken ,zijn  een natuurlijk verschijnsel  bij alle onbehandelde vloeistoffen.

In de tuinbouw gaat dit over algengroei in de bufferbekkens tot de accumulatie van levende en dode micro-organismen die aan tank-en pijpwanden blijven kleven.

In deze biofilm kunnen pathogenen (voor plant en wortel) zich vasthechten en zo verder ontwikkelen.

Zonder actie leidt dit tot minder opbrengst en verhoogde operationele kosten door:

  • dichtslibben van filters, leidingen en druppelaars door algen en slijmvorming
  • kolonisatie van bacteriën en schimmels zoals phytophthora of fusarium oxysporum
  • aanslag van allerlei zouten op zuiveringsinstallaties, UV-reactoren of warmtewisselaars

Het plaatsen van ultrasoon transducers op strategische plaatsen kan biofilm en gerelateerde aanslag verwijderen en voorkomen. Dit heeft een vermindering van het totale kiemgetal tot gevolg.

Het is een ecologische oplossing en kan worden toegepast als vervanging of complementair met bestaande biologische bestrijdingsmiddelen zoals bvb antagonisten.

De Europese Unie stimuleert de onafhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. Deze zouden enkel nog mogen worden gebruikt als laatste redmiddel.

Het aantal geïnstalleerde ultrasone systemen groeit snel, vooral bij de gevoelige gewassen en in combinatie met hydrocultuur en NFT/MGS installaties.

BelOrta GMO-steun website ( GMO staat voor Gemeenschappelijke Marktordening)

GMO-steun formulier 2022

Solutions against bio-fouling and scaling