Biofilm vorming

  • Een woord over microbiologische biofilms:

Biofilm vervuiling is nog steeds vrij onbekend bij het grote publiek.

De studie van biofilm ontwikkeling is een zeer ruime discipline en in detail treden zou buiten het doel van deze website vallen.

Wat wij kunnen zeggen is dat allerlei micro-organismen, van nature uit, neigen om zich te hechten aan vochtige oppervlakken. Zo vormen ze (samen met hun zelf geproduceerde slijm) een laagje van dode en levende micro organismen.

Het achtergebleven kleverige laagje vervuiling vormt terug een voedingsbodem voor allerlei bacteriën en is oorzaak voor verdere contaminatie van organisch en anorganisch gebonden mineralen aan het oppervlak.

Bacteriën hebben alle belang bij de ontwikkeling van deze biofilm:

  • Voor hun bescherming (tegen bvb antibiotica en ontsmettingsmiddelen).
  • Voor intercellulaire communicatie en snelle aanpassing aan hun habitat.
  • Ter vergroting van hun overlevingskansen in een voedingsarme omgeving.

⚡ Microben zijn microscopische eencellige organismen en zijn overal aanwezig. Zij behoren tot de oudste levensvormen op aarde en bevatten bacteriën, schimmels, algen, gisten en zelfs virussen

Ongeveer 99% van de wereldwijde bacterie populatie wordt teruggevonden in de vorm van een biofilm. Een kleine minderheid is vrij vloeiend in de vloeistof (in planktonische vorm)

Niettegenstaande vele micro-organismen nuttig en goedaardig zijn (zoals bvb in de productie van bier, yoghurt of kaas), zijn velen dikwijls niet gewenst in andere industrieën en omstandigheden.

De negatieve implicaties van biofilm vorming in de industrie zijn enorm, bijvoorbeeld in de:

-maritieme industrie (installaties in contact met zout-en zoetwater)

-voedingsmiddelen industrie (bvb melk, vleesverwerking, brouwerijen…)

-water behandeling industrie (UV-reactoren, filtratie systemen, tanks…)

-olie, pulp en papierindustrie

-zwembaden, vijvers, viskwekerijen

-koeltorens

-hotels en publieke gebouwen

Enkele voorbeelden van nadelige effecten van biofilm vorming:

Gezondheid problemen zoals infecties, verlies van productiecapaciteit, de afkeuring van producten, problemen door corrosie, storende geur, verstoppingen in pijpleidingen of filtratiesystemen, machine defecten, verhoging van onderhoudskosten en energieverbruik, etc…

Olieopslag bedrijven hebben sporadisch problemen met Microbiologisch Beïnvloede Corrosie (MIC).
Dit kan door de aanwezigheid van de zogenaamde “bad bugs” zoals de sulfaat-reducerende-bacterie (SRB, welke H2S produceert) in pijpleidingen en reservoirs. Het resultaat is verstoppingen, dichtslibben, corrosie en een noodgedwongen hoger verbruik in chemicaliën (welke op hun beurt meestal terug meer corrosie veroorzaken).

Solutions against bio-fouling and scaling

Geverifieerd door MonsterInsights