Brandstof opslag

De hedendaagse bio-brandstoffen bevatten meer en meer natuurproducten.

Ze zijn hierdoor inherent onstabiel en hebben een vervaldatum. Dit komt vooral door de aanwezigheid van SG’s (Sterol Glucosides ) en FAME’s (Fatty Acid Methyl Esters).

Door de wereldwijde nieuwe regelgeving over koolstof neutraliteit, uitlaatgassen problematiek en de befaamde “Global Sulphur Cap”, zal de aanwezigheid van de bio-component in brandstoffen steeds verder stijgen. (EN 16942:2016 , CEN/TC 441)

Temperatuur schommelingen in brandstoftanks zorgen voor aantrekking/uitademing van (vochtige) lucht en condensatie.

Dit resulteert in een vrij-water-interface met de brandstof onderaan in de tank.

Aanwezige sporen van bacteriën en schimmels ontwikkelen zich in het water en voeden zich met de koolwaterstoffen in de brandstof.

Bij optimale temperaturen en langdurige stilstand zal de microbiële groei nog accelereren.

Dit kan in elke brandstof voorkomen maar vooral in biodiesel gemaakt van plantaardige of dierlijke vetten.

Het gevolg kan zijn dat injectoren en filters kunnen dichtslibben met motor falen en hoge reinigingskosten als gevolg.

Het is geweten dat deze problemen (door de lange stilstand) zich kunnen voordoen bij noodgeneratoren zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen, luchthavens, publieke gebouwen,..

De gevolgen van specifieke microbiële groei in brandstof kan :

  • corrosie veroorzaken (MIC, door zuurvorming)
  • slijmvormend zijn (bvb door hormoconis resinae of kerosineschimmel)
  • bezinksel (sludge) produceren
  • algen groei veroorzaken
  • oppervlakte vervuiling (met stankvorming) tot gevolg hebben

De aanwezigheid van microbieel leven in brandstof kan worden getest volgens ASTM-D7463-08 .

Behandeling kan worden bekomen met kostelijke biocides of via veelvuldig ontwateren.

Maar, u kan ook een laag-vermogen ultrasone transducer in of op de brandstoftank monteren. Deze zal voorkomen dat micro-organismen zich kunnen voortplanten en dat algen worden afgebroken.

Voorbeelden van mogelijke alternatieven tegen diesel bacteriën

Lees meer : BP-fuel news

Solutions against bio-fouling and scaling