Algen vormen een uitgebreide en diverse groep fotosynthetische organismen die niet nauw verwant zijn en een breed scala aan vormen, groottes en habitats vertonen. Ze kunnen ruwweg worden ingedeeld in verschillende soorten op basis van hun pigmentatie, de complexiteit van hun celstructuur en hun habitat. Hier is een overzicht van de belangrijkste soorten algen, hun kenmerken en hun implicaties voor menselijk gebruik:

1. Groene Algen (Chlorophyta)

 • Beschrijving: Groene algen lijken qua kleur op landplanten vanwege hun chlorofylgehalte. Ze zijn te vinden in zoet water, zout water en op land.
 • Eigenschappen: Ze hebben een diverse reeks vormen, van eencellig tot meercellig, inclusief grote zeewieren.
 • Menselijk Gebruik: Overwegend positief. Ze worden gebruikt in voedsel, meststoffen en biobrandstoffen, en sommige soorten worden rechtstreeks als gezondheidssupplementen geconsumeerd (bijv. Chlorella).

2. Rode Algen (Rhodophyta)

 • Beschrijving: Rode algen zijn voornamelijk mariene algen met een roodachtige kleur door fycoerythrine, wat het groen van chlorofyl maskeert.
 • Eigenschappen: Ze zijn voornamelijk meercellig en omvatten enkele van de grootste zeewieren. Ze hebben een complexe levenscyclus.
 • Menselijk Gebruik: Voornamelijk positief. Ze worden gebruikt in voedsel (bijv. nori), als verdikkingsmiddelen (agar en carrageen), en in cosmetica.

3. Bruine Algen (Phaeophyceae)

 • Beschrijving: Bruine algen zijn voornamelijk marien en variëren van kleine filamenten tot grote zeewieren (kelp). Hun bruine kleur komt van het pigment fucoxanthine.
 • Eigenschappen: Voornamelijk meercellig en kunnen grote onderwaterbossen vormen.
 • Menselijk Gebruik: Overwegend positief. Kelps worden geoogst voor voedsel, alginaat (een verdikkingsmiddel) en als landbouwmeststoffen.

4. Diatomeeën (Bacillariophyta)

 • Beschrijving: Diatomeeën zijn eencellige algen met kiezelachtige celwanden, gevonden in zowel zoet als zout water.
 • Eigenschappen: Ze hebben een unieke dubbele schil gemaakt van silica. Diatomeeën zijn grote zuurstofproducenten en een sleuteldeel van aquatische voedselwebben.
 • Menselijk Gebruik: Positief. Kiezelgur (gefossiliseerde diatomeeën) wordt gebruikt in filters, schuurmiddelen en als een natuurlijk insecticide.

5. Blauw-Groene Algen (Cyanobacteriën)

 • Beschrijving: Technisch gezien geen algen maar bacteriën, worden ze vaak gegroepeerd met algen vanwege hun vergelijkbare rollen in ecosystemen en hun vermogen tot fotosynthese.
 • Eigenschappen: Kan eencellig zijn of kolonies vormen. Sommige soorten kunnen stikstof uit de atmosfeer vastleggen.
 • Menselijk Gebruik: Gemengd. Sommige cyanobacteriën zijn nuttig als meststoffen in rijstvelden, maar anderen kunnen schadelijke algenbloei vormen die toxines produceren die waterkwaliteit en zeeleven beïnvloeden.

6. Euglenoïden (Euglenophyta)

 • Beschrijving: Voornamelijk zoetwatereencellige algen. In tegenstelling tot andere algen zijn veel euglenoïden niet strikt fotosynthetisch en kunnen ze zich voeden met organisch materiaal.
 • Eigenschappen: Ze hebben een karakteristieke zweepachtige staart (flagellum) en kunnen fotosynthetisch of heterotroof zijn.
 • Menselijk Gebruik: Meestal neutraal tot positief. Sommige soorten worden bestudeerd voor hun potentieel in biobrandstoffen en als indicatoren voor waterkwaliteit.

7. Dinoflagellaten (Dinophyta)

 • Beschrijving: Voornamelijk mariene en fotosynthetische organismen, dinoflagellaten staan bekend om hun bioluminescentie en voor het deel uitmaken van koraalsymbiose.
 • Eigenschappen: Ze kunnen vrijlevend of symbiotisch zijn. Sommige produceren toxines die kunnen ophopen in schelpdieren, wat leidt tot rode tijen.
 • Menselijk Gebruik: Gemengd. Hoewel ze cruciale rollen spelen in mariene ecosystemen, kunnen schadelijke algenbloei veroorzaakt door sommige soorten mariene omgevingen en visserijen verstoren en gezondheidsrisico’s voor mensen met zich meebrengen.

Conclusie

Algen vormen de basis van veel aquatische voedselwebben, produceren zuurstof en dienen als voedsel voor zeeleven. Hoewel ze tal van positieve toepassingen voor mensen hebben, variërend van voedingssupplementen tot biobrandstoffen, kunnen bepaalde soorten algen onder specifieke omstandigheden nadelig zijn, vooral wanneer ze schadelijke bloei vormen. Of de impact van algen op menselijk gebruik positief of negatief is, hangt grotendeels af van de specifieke soort, hun omgeving en hoe ze worden beheerd of gebruikt.