Chemie-vrije reiniging en biofilm preventie:

Om onze doelstellingen te bekomen, gebruiken we de SDG’s als algemene richtlijn.

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van de beste beschikbare chemie-vrije oplossing voor:

 • Reiniging van natte oppervlakken en het verminderen van aangroei en microbiologie bij:
 • pijpleiding systemen
 • boven- en ondergrondse opslagtanks
 • koeltorens
 • warmtewisselaars
 • openlucht bassins en vijvers (bestrijding van toxische algenbloei)
 • maritieme structuren.
 • Reverse osmosis installaties
 • Actieve koolfilters

Onze nadruk ligt op:

 • het gebruik van milieuvriendelijke technieken, methoden en producten
 • het vermijden van demontage en installatiestilstand (MTBF optimaliseren)
 • zowel een preventieve als curatieve aanpak
 • reduceren of mogelijks volledig elimineren van het gebruik van schadelijke chemicaliën zoals biociden, descalants en aggressieve inhibitoren

Alle vloeistoffen bevatten vrij zwevende (planktonische) micro-organismen en hebben de neiging om zich te settelen op hun contactoppervlakken. Hierbij initiëren ze een biofilm die dan weer aanleiding is voor verdere accumulatie van verontreinigingen.

In het algemeen wordt deze bio-fouling (oppervlaktecontaminatie) handmatig of met (soms schadelijke) oppervlaktereagerende middelen zoals desinfectiemiddelen, biociden of agressieve additieven verwijderd.

 

Wij hebben het onze taak gemaakt om veiligere en milieuvriendelijkere methoden zoals ultrasound, katalysatoren (NOA’s), biosignaaltechnologie,etc. aan te bieden als alternatief.

MOLKAT logo

Onze methoden hebben het voordeel dat ze:

 • grondig kunnen reinigen, zelfs in scheuren en poriën.
 • Ze omzeilen de overlevingsstrategieën van bepaalde bacteriën (de zogenaamde gewenning en sensorische aanpassing).
 • gebruikt kunnen worden als CIP (Cleaning In Place) waardoor downtime en demontage van installaties wordt geëlimineerd.

Andere mogelijke voordelen:

 • geen (of zeer laag) energieverbruik
 • het gebruik van chemicaliën kan worden verminderd of soms volledig geëlimineerd
 • systemen kunnen op maat gemaakt worden voor een verscheidenheid aan toepassingen
 • werkt preventief en in sommige gevallen ook curatief
 • geen (of zeer laag) onderhoud vereist
 • in de meeste gevallen worden de organoleptische eigenschappen van de behandelde vloeistof niet veranderd (zoals textuur, kleur en smaak), waardoor de behandeling in de voeding- en drankenindustrie mogelijk is

“Mensen, dieren en hun omgeving vragen om een mentaliteitsverandering met betrekking tot het gebruik van chemicaliën en biociden”

Biofilms zijn voedingsrijke lagen (vaak slijmerig) en groeien vrijwel overal en in bijna elke omgeving waar sprake is van een combinatie van:

 • een vloeibare of vochtige omgeving
 • voedingsstoffen
 • een door de mens gemaakt of natuurlijk oppervlak (het substraat)

Daarnaast zullen optimale zuurgraad en temperaturen + stilstaand water zelfs de groei versnellen.

Bijvoorbeeld, temperaturen tussen 20 en 45°C bevorderen al de groei van legionella terwijl ze het beste prolifereren bij temperaturen tussen 32 en 35°C.

In het bijzonder zijn doodlopende leidingen of eindpijpen kwetsbaar voor deze bacteriële opbouw. Zelfs ontzilt, gedemineraliseerd en UPW (Ultra Puur Water) kan bijdragen aan biofilmbvorming door de aanwezigheid van oligotrofen. (organismen die kunnen leven in een omgeving met een zeer laag niveau van voedingsstoffen)

Op deze website concentreren we ons op de toepassingen waar bacteriën en/of hardnekkige biofilmbvorming niet gewenst zijn vanwege economische, functionele, esthetische of gezondheidsredenen.

 • slijmvorming, reductie van de flux en verstoppingen
 • giftige algenbloei
 • verminderde warmteoverdracht
 • veroorzaken van ongewenste geur

In essentie voorkomen of verwijderen we de voedingsbodem van vele micro-organismen dmv combinatie van fysieke waterbehandelingstechnologieën.

Wij bieden zowel kant-en-klare producten als op maat gemaakte en schaalbare systemen waarbij de efficiëntie kan worden gemeten om de benodigde resultaten te optimaliseren.

Vraag ons naar referenties en studies in uw sector en toepassingsgebied.

Probeer ons… en we vinden samen een oplossing die voor u werkt!

 

Recent in het nieuws:

Toepassing op koelwater bij Proferro, Ieper. BE

https://www.focus-wtv.be/nieuws/ultrasoon-signaal-bestrijdt-succesvol-blauwalgen

Partner : GlobalWaterSolutionTechnologies