Over Algen

De oorsprong van algen brengt ons 3.8 miljard jaar terug.

Ze worden momenteel beschouwd als de meest veelbelovende organismen te wereld.

Dit met betrekking tot hun productie van elementaire zuurstof en hun toekomstmogelijkheden als bio-brandstof.

Deze website gaat over de negatieve gevolgen van algengroei zoals in de tuinbouw, zwembaden, koeltorens, proceswater, enz.

Er bestaat een zeer grote diversiteit met meer dan 300.000 soorten waarvan er tot heden maar 30.000 werden bestudeert.

Algen zijn eukarioten en positioneren zich tussen eencellige micro algen tot meercellige macroalgen (zoals de zeewieren).

Hierdoor is de classificatie niet gemakkelijk:

Mogelijke onderverdeling kan volgens hun pigment:

 • groen ( Chlorophceae)
 • bruin (Phaeophyceae), waarvan de langste meer dan 30m kunnen worden
 • rood (Rhodophyceae), kan de zogenaamde “red tide” veroorzaken (bvb. UAE-2009)
 • blauw-groen (blauwalgen), welke eigenlijk behoren tot de prokaryotische cyanobacteriën. Door het afsterven van de drijflaag wordt het giftige Microcystis afgescheiden. Met een concentratie vanaf 20 µg/l wordt zwemmen verboden.
 • zwart door pigmentatie in stof die afgescheiden wordt door de celwand
 • geel-groen ( Xanthophyta -Tribophyta)

Sommigen zijn vrij drijvend en anderen vormen filamenten en slierten die zich aan de wanden vasthechten.

De volgende elementen zijn nodig om te groeien:

 • licht (ze halen hun energie uit zonlicht via fotosynthese)
 • koolstof
 • stikstof (in de vorm van nitraat, ammoniak, urea, …)
 • mineralen (magnesium, kalium, calcium, fosfaat, …)
 • spoor elementen (aluminium, zink, koper, ijzer,…)

Dit in combinatie met zoet of zout water waarbij tropische water temperaturen tussen 15 en 35°C optimaal zijn.

Ze zetten zonlicht om in chemische energie en consumeren CO2 uit de atmosfeer (CO2 sequestratie) om deze vervolgens om te zetten naar zuurstof.

Niettegenstaande algen worden aanzien als een biomassa voor de toekomst (voor bvb fabricage van biomedische/biologische, voedings-en industriële producten), zij zijn (ongecontroleerd) niet welkom op plaatsen zoals:

 • (vis)vijvers. Door fluctuatie van de zuurtegraad (CO2/HCO3) en het risico van hun toxische afscheiding
 • zwembaden en zwemvijvers
 • koelwater in industriële installaties zoals elektriciteitscentrales, HVAC installaties en koeltorens
 • openlucht regenwater opslag en recirculatie systemen in de tuinbouw (wegens slijmvorming en mogelijke verstopping van druppelaars)

De negatieve effecten van algengroei variëren van klein ongemak tot zeer nadelig voor de economie, milieu, recreatie of

zelfs de gezondheid.

In de pers :

Ongewenste algen bij waterhergebruik (2022)

Blauwalgen in Brugge (okt-2019)

Kwaliteit van het zwemwater (VMM)  https://www.vmm.be/data/zwemwater

De negatieve effecten van blauw-groen algen (HAB’s)

Very Fast Death Factor: Anatoxin-a (of ATX) is een van de meest dodelijke HAB die recent werd geïdentificeerd.

Solutions against bio-fouling and scaling