Projecten

Maritech is een Belgische techno-starter die met behulp van ecologische en innoverende technieken biofilm en gerelateerde contaminaties bestrijdt.

Om onze doelstellingen te bereiken streven wij steeds naar technieken die:

  • milieuvriendelijke zijn (reductie of, indien mogelijk, eliminatie van chemicaliën gebruik)
  • in-situ (CIP) kunnen worden toegepast (demontage en stilstand vermijden)
  • kunnen worden toegepast tijdens bedrijf (stand tijd of MTBF van de installatie verhogen)
  • indien mogelijk, zowel curatief als preventief zijn

Dit door Interreg ondersteunde project heeft als doel het optimaliseren van een bestaande ultrasone laagvermogen techniek voor het op ecologische en betaalbare wijze bestrijden van aangroei op waterdragende structuren.

Specifiek gaat het hier over het vermijden van bio-fouling en gerelateerde aanslag in koelers, FW-tanks, zeekasten, scheepsromp en ander maritieme structuren.

Bio-fouling is een contaminatie die ontstaat door de systematisch accumulerende biofilm en het hechten van (micro)organismen en mineralen op oppervlakken in contact met een vloeistof.

Het project bestaat uit een vooronderzoek met studie van de bestaande installaties op het aangeboden proefschip.

Vervolgens worden enkele (nog bijstuurbare) ultrasone systemen gemonteerd tijdens de bouw op de scheepswerf.

Deze installaties zullen gedurende de commerciële vaart van het schip periodiek opgevolgd en bijgestuurd worden.

Parallel aan de metingen aan boord zijn er ook proeven aan de wal ter optimalisatie van het gebruikte signaal-algoritme en best bruikbare materialen (anti-fouling verven, koeler coatings).

Het project wordt via het kaderproject Link2Innovate gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie over de actuele resultaten vindt u op de website van Link2Innovate: http://www.link2innovate.eu/

Solutions against bio-fouling and scaling